המידע המופיע במאמר זה לקוח מתוך הספר:  לנשום אוויר בטוח מאת ניר אבני  ו Edward A. Betts


במאמר קודם ספרנו על ההסטוריה של  הנייטרוקס המוכר גם בשם:  SafeAir®


אבל מהו בכלל נייטרוקס?  נייטרוקס הוא כל תערובת של חנקן חמצן. בהקשר לצלילה המשמעות היא: אוויר מועשר בחמצן.
אוויר מועשר 
Nitrox   , EAN, EANx'או נייטרוקס היפר- חמצני – לכולם משמעות אחת.
בשנת 1989 יצרה
ANDI את מטבע הלשון SafeAir®("אוויר בטוח") שזכות היוצרים עליו שמורה לה.
הרעיון שעומד מאחורי הנייטרוקס הוא פשוט -  החלפת הגז האינרטי שהוא אחד מהגורמים העיקריים בהתפתחות מחלת הדקומפרסיה ושכרון עומקים, בגז אחר (החמצן) מבלי להיכנס למערכות ערבול גזים יקרות ומסובכות.
בעצם גם אוויר הוא נייטרוקס שתכולתו באופן גס היא: 78 אחוז חנקן 21 אחוז חמצן ואחוז אחד של שאריות גזים אינרטיים אחרים.
בהגדרת תערובת הנשימה מופיעים תמיד הגזים האדישים (אינרטיים) ראשונים ברשימה. החמצן הוא המרכיב האחרון ברשימה. תערובת 64/36 פירושה שחלקם של הגזים האינרטיים בתערובת הוא 64 אחוז. תערובת זו מוכרת גם כ
NOAA Nitrox2 -
 
מהו
SafeAir®("אוויר בטוח")

SafeAir® הוא תקן ANDIלייצור, טיפול ושימוש בנייטרוקס, תקן ההופך את תערובת הנייטרוקס לגז נשימה בטוח יותר.
לא נכנס כאן ליתרונות של 
SafeAir®על תקנים אחרים. קייימים לא מעט חילוקי דעות בין ארגוני הצלילה הטכנית באשר לדרך הטיפול הנייטרוקס ולא זה המקום להיכנס אליהם.
עניין אחד אינו נתון לויכוח - 
SafeAir® ("אוויר בטוח") יכולה להיקרא רק תערובת שטופלה בהתאם לתקן ANDI.
מאחר והמונח
SafeAir® מתייחס לתקן השימוש בחמצן, ניתן להגדיר את תערובת הנשימה בעזרת המונח SafeAir ®  על ידי ריכוז החמצן בלבד, לדוגמה:
SafeAir®36  היא תערובת NOAA Nitrox2  או  תערובת נייטרוקס 64/36

כדי לא להיכנס לויכוחים נושנים, ולהישאר בתחום ה"פולטיקלי קורקט", נתרכז ביתרונות של נייטרוקס באופן כללי:

1.הארכת זמן תחתית מרבי ללא  דקומפרסיה  (
NDL)
2.הקטנת הסיכון להיפגע ממחלת דקומפרסיה
3.הפחתה של חוב החנקן לאחר הצלילה שתאפשר קיצור זמן הפסקה בין הצלילות או הארכת זמן תחתית בצלילה חוזרת.
4.הפחתת ההשפעה הנרקוטית של החנקן שתבוא לידי ביטוי בעומקים גדולים מ – 30 מטר.
5.מרבית הצוללים מדווחים על ירידה בתחושת העייפות לאחר הצלילה כמו על צלילה רגועה יותר. לצרות שמידע זה הינו סובייקטיבי וטרם אושר מדעית, הסברה היא שהגורם לכך הוא הפחתה בחוב החנקן הגורם לדיכאון ומחלת דקומפרסיה ללא סיטמנים קליניים.
6. הסיכון להיפגע ממחלת הדקומפרסיה נמוך מאשר בשימוש באוויר
7. השפעת פגיעות לחץ (כמו מחלת דקומפרסיה ) במידה ויתרחשו, עשויה להיות פחותה בגלל השיפור במחזור הדם הנימי , העשרת הפלזמה בחמצן והקטנת תכולת הגזים האדישים בבועות שנוצרו (מידע זה מתבסס על ידע תיאורטי והגיון, אך טרם אושר במחקר רפואי).    
8.
SafeAir®הוא גז נקי יותר לנשימה מאשר האוויר מאחר שהוא מכיל רמה נמוכה יותר של אדי שמן.  

כדי לעמוד מעט על ההבדלים בזמני התחתית כאשר עושים שימוש בנייטרקוס מול שימוש באוויר התבוננו בטבלה  שלפניכם. טבלה זו מציגה את ההבדלים השונים בזמני התחתית המרביים ללא דקומפרסיה  לעומקים שונים ובהתייחס לשתי תערובות נייטרוקס שונות 

עומק במטרים זמן מרבי ללא דקו'
אוויר
זמן מרבי ללא דקו'
SafeAir®
32 
זמן מרבי ללא דקו'
SafeAir®36 
12 מטר  170 דקות 400+ דקות 400+ דקות
15 מטר 90 דקות 200 דקות 200 דקות
18 מטר 55 דקות 100 דקות 100 דקות
21 מטר 45 דקות 60 דקות 60 דקות
24 מטר 35 דקות 50 דקות 60 דקות
27 מטר 25 דקות 40  דקות 50 דקות
30 מטר 22 דקות 30 דקות 40 דקות
 *הזמנים לאוויר מתייחסים לטבלאת USN בהתאמה לצלילה ספורטיבית

ניתן אם כן לראות בבירור את היתרון הגדול של זמני התחתית בעת השימוש בנייטרוקס, ואת ההבדלים בין התערובות השונות ככל שהעומק גדול יותר.

אז איך מחשבים את הזמנים המותרים לכל עומק בהתחשב בסוגי התערובות השונים?

לתערובת  SafeAir®32  ולתערובת  SafeAir®36 ישנן טבלאות של NOAA  המתייחסות לאותה תערובת יחודית, והשימוש בהן הוא בדומה לטבלת צלילה רגילה.
טבלאות לשימוש בתערובות נייטרוקס 1 ונייטרקוס 2
אולם בעיקרון ניתן לתכנן צלילה עם תערובות  שונות עד לריכוז של 50 אחוזי חמצן. לכך ישנה נוסחה המאפשרת לחשב את זמני התחתית בהתייחס לסוג התערובת.
הדרך השלישת היא שימוש במחשב צלילה (המותאם לכך) שבו מזינים את אחוז החמצן בגז הנשימה והמחשב יודע לחשב את זמני התחתית הנגזרים מכך. 
נשמע פשוט נכון?  אולם למרות הפשטות לכאורה של השימוש בנייטרוקס, השימוש בו מחייב הכשרה מוקדמת מאחר שהעלאת ריכוז החמצן בגז הנשימה מחייבת את התאמת ציוד הצלילה לישמוש בו. בנוסף, העשרת האוויר בחמצן מקטינה אמנם את הסיכון למחלת הדקומפרסיה ושכרון עומקים אך מקרבת את הצולל להרעלת חמצן.  

צלילה עם נייטרוקס ללא הכשרה מתאימה והבנת כל המשמעויות של השימוש בו מסוכנת ביותר!!!

הכשרה לשימוש בנייטרוקס  דרגה 1 ניתן לרכוש כבר במסגרת הקורס הבסיסי - מים פתוחים.  או בקורס ללימוד עצמי באינטרנט המקנה את יסודות השימוש התיארוטיים כשאת ההשלמה המעשית ניתן לבצע לאחר מכן בכל מועדון של ANDI . קורסי הנייטרוקס הבסיסיים  הם המבוא לצלילה טכנית מתקדמת.
ssu_card csu_card