קבוצת הריף
רשום משתמש חדש
חוקי הפורום ותקנות

השימוש בפורום כפוף לתנאי השימוש באתר ולתקנון למשתמש בפורומים ויהיה בהתאם לכללים הבאים:

1. שפה ותכנים אין להשתמש בשפה בוטה, גסה או מעליבה; הודעות שמטרתן העלבה אישית יוסרו על ידי הנהלת הפורום. יש להימנע משימוש בתכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים ופוגעים ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהי, תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה או מעליבה, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, ותכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ'ט בו אתה נמצא.

2. איסור על פגיעה בחוק להנהלת הפורומים זכות מלאה למחוק תכנים כאמור או שנוצרו תוך עבירה על החוק או הפוגעים בהתנהלותו התקינה של הפורום. בכל מקרה בו תידרש החברה על ידי סמכות חוקית למסור מידע המצוי ברשותה או עדות מכל סוג, תפעל החברה על פי החוק ותמסור את המידע הדרוש

3. הפצת מידע יש לשמור על כללים אלו: א. להימנע מלשלוח מסת הודעות בענין זהה. ב. אסור בכל תוקף הפצת דואר זבל. ג. אין להעלות לפורומים תכנים שמטרתם לפגוע או לשבש מטרת הפורום או משתתפיו.

4. פגיעה במשתמשים אחרים פגיעה במזיד או שלא במזיד במשתמשים אחרים, העלאה של וירוס במזיד לפורום, תגרור סילוק המשתמש. כמו כן, החברה שומרת לעצמה למנוע מהלקוח זכות שימוש נוסף בפורום. אסורה הפצת קבצים שעשויים לשנות, לפגוע, להסתיר או לגרום כל נזק אחר למחשבי משתמשים אחרים.

5. זכויות יוצרים זכויות היוצרים בתכנים שהועלו לפורום על ידי משתמש שייכים לאותו משתמש ובאחריותו. עם זאת מובהר כי העלאת תכנים לפורומים הינה חשיפתם לקהל הרחב. המשתמשים מעניקים לקבוצת הריף את הרשיון ואת הזכות להשתמש בתכנים ובמידע המועבר בכל דרך שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה וללא צורך באישור או תמורה. קבוצת הריף שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע סטטיסטי שמצטבר ברשת בעקבות למידת דפוסי השימוש בפורומים השונים.

6. פיקוח קבוצת הריף אינה אחראית על התכנים המועלים בפורום למרות הפיקוח עליהם. קבוצת הריף מסירה מעצמה מראש כל אחריות שהיא הנובעת משימוש בפורום.

7. אחריות המשתמש משתמש באתר רשאי להעלות לאתר אך ורק תכנים השייכים לו, או שקיבל אישור מפורש מבעלי זכויות היוצרים להעלות את התכנים לרשת. פרסום תכנים ברשת על ידי משתמש מהווה הצהרה כי למיטב ידיעתו של המשתמש אין בהעלאת תכנים אלה משום פגיעה בזכויות היוצרים ובכלל זאת חוק זכויות היוצרים ותקנות שתוקנו על פיו. כמו כן, מצהיר המשתמש כי אין פגיעה בזכות אחרת כלשהי של צד שלישי, וכי אין בתכנים שום דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו, בהוראות חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 ובהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א- 1981.

8. המלצות למשתמשי הפורום המידע שתמסור לפרסום יהיה חשוף לכל משתמשי הפורום. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת, מספר טלפון או פרטים מזהים אחרים) וכן בתגובות או בפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בפורום או פרסום איזה מפרטיך בערוץ. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.