התמחות בצלילה לספינות טרופות ANDI

צלילה לאניות טבועותבצלילה לאוניות טבועות טמונה הנאה מרובה. זהו תחום מרתק המאפשר הצצה אל זמנים אחרים. לרוב הופכים כלי השייט הטבועים אף לבתי גידול המרכזים את מרבית החי באזור. 
גם ללא סיבה מיוחדת, כלי שייט הנח על קרקעית הים הוא מראה בעל הוד רב. אך בצד ההנאה הרבה טמונות גם סכנות המחייבות את הצולל לרכוש מימניות  שיאפשרו לו צלילה צלילה מהנה ובטוחה אל אוניה טבועה ( Werck  ) .
מטרת ההתמחות
:
בקורס זה ילמדו עקרונות הבסיס של צלילה לאוניות טבועות ללא חדירה למדורים וחללים סגורים ובמגבלות הצלילה הספורטיבית. במהלך הקורס החניכים יכירו ויבינו את הסכנות הכרוכות בצלילות לספינות טבועות, ילמדו וידעו לבצע את ההנהלים, התרגולות  הנדרשים לביצוע צלילה בטוחה באוניה טבועה, יכירו ויעשו שימוש  בציוד יעודי הנדרש לצלילה בטוחה באוניות טבועות. 
 
משך הקורס ומה לומדים?
הקורס נמשך יומיים מלאים שבמהלכם נלמדים ומתורגלים הנושאים הבאים:

עיוני -  מבוא לצלילה באוניות טבועות.
ציוד הצלילה המשמש לצלילה באוניות טבועות וכיצד נשתמש בו.
התרגולות ונהלי הביצוע  של צלילה באוניות טבועות.
נהלי חירום וניהול סיכונים.
מעשי -  יומיים הכוללים תרגול יבש צלילת הכנה וחמש צלילות מים פתוחים בהן נתרגל את כל הנלמד בכיתה.

תנאי קבלה:

צולל OW של התאחדות מוכרת.
צולל CSU של ANDI או תעודת נייטרוקס אחרת של ארגון מוכר (שימוש בתערובות SafeAir במהלך כל צלילות המים הפתוחים בקורס הוא חובה.)
20 צלילות רשומות וחתומות ביומן הצלילות.


מה להביא?

תעודת צלילה
יומן צלילות
ביטוח צלילה בתוקף
מומלץ מחשב צלילה
ציוד צלילה אישי במידה וישנו (ציוד הצלילה כלול במחיר ההשתלמות)

הסמכה:

בגמר בההתמחות  יוסמך החניך כצולל אוניות טבועות ספורטיבי : ANDI SWD-L2.

בכפוף להיתרים וההגבלות הבאים:

אסורה יציאה מתחום האור, אין לאבד קשר עין עם היציאה, המרחק שעל הצולל לעבור בדרכו אל פני המים לא יעבור את מגבלת העומק הספורטיבית של הצולל ובכל מקרה לא יעלה על 40 מטרים.
התמחות  זו מוכרת לצורך תעודת צולל בכיר מסטר דייבר.

והקורס הבא שלי? לחצו לבחירה מתוך רשימת כל קורסי ההמשך וההתמחויות