תוספת לתקני אנדי - קורסים טכניים

 

תקן

צולל טכני

 

צולל טרימיקס טכני

צולל טכני מתקדם

צולל טרימיקס נורומוסיק

צולל טרימיקס

עומק קורס

מירבי1

49.5 מטר 49.5 מטר 49.5 מטר 60 מטר 100 מטר
עומק קורס מינמלי2 30 מטר 40 מטר 40 מטר 50 מטר 60 מטר
מימימום עומק לצלילת קורס3 21 מטר 30 מטר 30 מטר 40 מטר 50 מטר

עומק חנייה מרבי

 

9 מטר 9 מטר4 על פי הצורך על פי הצורך על פי הצורך

זמן חניות מרבי

 

30 דקות 45 דקות על פי הצורך על פי הצורך על פי הצורך
לחץ חלקי מרבי חמצן לחניות 1.6  PO2 1.6  PO2 1.6  PO2 1.6  PO2 1.6  PO2
לחץ חלקי מרבי חמצן לתחתית 1.45  PO2 1.45  PO2 1.45 PO2 1.45  PO2 1.45  PO2
לחץ חלקי מרבי חנקן 4.5  PN2 3.2  PN2 4.5  PN2 3.6  PN2 4  PN2
מגבלות גז - הליום ללא 16% או יותר ללא 4.5 PN2 על פי הצורך

זמן תאוריה

 

14-16 שעות 4-6 שעות5 6-8 שעות 5-7 שעות 5-7 שעות

מספר צלילות

 

4 4 4 4 4
מינימום זמן תחתית 80 דקות 100 דקות 120 דקות 75 דקות 75 דקות

מינימום זמן צלילה 

120 דקות 180 דקות 240 דקות 240 דקות 240 דקות

תצורת ציוד

 

3 מיכלים 3 גזים 3 מיכלים 2 גזים על פי הצורך על פי הצורך על פי הצורך

תנאי קבלה

 

50+ צלילות CSU מהן 10 NX צולל טכני 3

TDS

+100 צלילות

ERD

+200 צלילות

ERD 

+200 צלילות

 

SSU  - דרגה 1 - רשאי להשתמש בתערובת 32% ו 36%
CSU  - דרגה 2 - רשאי להשתמש בכל תערובת בין 21% ל 50% 
TSD  - צולל טכני מתקדם
ERD  - צולל טכני מתקדם דרגה 4
TMD  - צולל טרימיקס דרגה 5

 

הערות: 

1העומק המרבי בזמן ההכשרה

2לפחות צלילה אחת בזמן ההכשרה צריכה להיות על-פי המינימום הזה

3מלבד הצלילה הראשונה ( אימון) כל הצלילות האחרות צריכות להיות עמוקות יותר

4חניות עמוקות יותר יתכנו ובלבד שהתערובת במיכל הדקומפרסיה תתאים לכל החניות

5כולל את כל החומר התיאורטי של טרימיקס דרגה 5