קורס מערכות חצי סגורות

תכנית הקורס :מערכת סגורה

 

יום חמישי :

 

שיחת פתיחה ומנהלה.

מבוא לצלילה עם מערכות סגורות - היסטוריה, סגורה וחצי סגורה, רכיבי המערכת, היתרונות של מערכות סגורות.

הרכבת המערכת, בדיקות חשובות.

צלילה במים מוגנים.

 

יום שישי :

 

צלילה מים מוגנים

המשך חומר עיוני, הפעילות הפיזיולוגית של החמצן ושל הפחמן הדו חמצני:

חמצן ולחץ חלקי, הרעלת חמצן, זמן חמצן, היפוקסיה, CO2 , היפרקפניה, ספיחת CO2, רעילות חמצן, החלמה מחמצן.

תכנון צלילה עם מערכת חצי סגור של דרגר:

מעגל הנשימה, חמצן מינימלי, גבולות הדקומפרסיה, עומק פעולה מרבי, חישוב כמות גז, תכנון בעשרה צעדים, מצבי חירום.

 

יום שבת :

 

תכנון צלילה בים פתוח.

שתי צלילות ים פתוח בביצוע עצמי ובפיקוח המדריך.

 

בגמר הקורס על הצולל להשלים שתי צלילות ים נוספות באופן  עצמאי ובפיקוח מדריך הקורס 

 

תנאי קבלה

 

צולל מתמחה/מתקדם/שני כוכבים

צולל ANDI  דרגה  2

20 צלילות רשומות

ביטוח צלילה בתוקף

 

מה להביא

 

כלי  כתיבה

שתי תמונות פספורט

מומלץ -  אך לא חובה  ציוד צלילה בסיסי (קמ"ס וחליפה)