קורס מדריכי ניטרוקס

קורס מדריכי נייטרוקס של  ANDI


מטרות הקורס:

הכרות עם התקנים, הסטנדרטים ותכנית ההדרכה של ANDI, הטמעת נהלי העבודה  והחזון  ANDI 
הסמכת מדריכי ANDI דרגה 2.


מבנה ותכנית הקורס:
הקורס  נמשך  יומיים מלאים  הכוללים את הנושאים  והתכנים הבאים:

הכרות עם ANDI .
הכרות ולימוד התקנים והסטנדרטים של  ANDI מתוך חוברת התקנים.
תקן ®SafeAir כתקן ANDI מחייב.
הכרות ותרגול של מערכי הדרכה והספרות למדריך  ולחניך.
נוהל הדרכת אבחון גז.
נוהל הסמכת חניך .       
מבחן מסכם.
דיון מסכם.

 

תנאי קבלה :

מדריך מוסמך מטעם התאחדות מוכרת.
צולל ®SafeAir  - ניטרוקס דרגה 2  של ANDI .
פתירת חוברת העבודה ®SafeAir   נייטרוקס דרגה 2 במלואה.
ביטוח צלילה בתוקף.
מעבר מבחן כניסה  - יישור קו .

 

הסמכה:

לאחר מעבר הנושאים המעשיים, העיוניים ומבחן ידע בהצלחה.

 

התרים והגבלות : 
מדריך ANDI דרגה 2 בסטטוס פעיל רשאי להדריך ולהסמיך לדרגת  נייטרוקס 1   ונייטרוקס 2 של  ANDI

מדריך נייטרוקס