Master diver קורס צולל בכיר

מידע כללי

 

דרגת צולל בכיר היא הדרגה הגבוהה ביותר לצוללים המעוניינים לרכוש ידע וניסיון בצלילה מבלי

להפוך למוביל קבוצה.

מטרת הדרגה

 מטרתה של דרגה זו היא לאפשר לצולל מנוסה לשפר את רמת הצלילה שלו

 ולרכוש ידע נוסף שאינו מוקנה בקורסי הצלילה הבסיסיים.  דרגה זו רשאי לקבל כל צולל אשר צלל

מעל 50 צלילות חתומות ביומן הצלילות , עבר ארבע התמחויות והוסמך כצולל הצלה.

 

למה זה כדאי לי?  

 

לפי רשות הצלילה בעל דרגת צולל בכיר פטור מהחובה להציג יומן צלילות ומחובת צלילת הרענון גם

 

אם חדל מצלילה לפרק זמן ממושך.

תנאי קבלה

 

עפ"י תנאי הקבלה של כל התמחות בנפרד.


ביטוח צלילה בתוקף.

 

מבנה הקורס

 

אף על פי שזוהי דרגת "הוקרה" ניתן לבנות חבילת התמחויות וצלילות אשר תזכה את

 

המשתתף בדרגה נחשקת זו.

 

עליך לעבור התמחות הצלה ועזרה לצולל במצוקה. וכן התמחות בצלילת עומק.  

 

בנוסף, מומלץ ביותר כי אחת מהשתלמויות הבחירה תהיה התמחות של צלילה עם אוויר מועשר - נייטרוקס 

 

משך הקורס

 

מכיוון שהקורס מורכב מהתמחויות, אפשר לבצעו בחלקים,בגמישות מרבית ובהתאם לנוחותו

 

של הצולל משך כל התמחות בנפרד הוא בין יום ליומיים. אם צברת את כל ההתמחויות

 

וצללת 50 צלילות, בעצם כל מה שאתה צריך הוא להציג את יומן הצלילות ואת תעודות ההסמכות

 

של ההתמחויות ולמלא טופס הסמכה יחד עם מדריךANDI פעיל של  .


למי שלא ביצע אף התמחות, ניתן לעשות קורס רצוף

 

הנמשך כשבוע, (בהתאם להתמחויות שנבחרו).

 

הסמכה

 

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת:

 

צולל בכיר - MSD , Master Diver ANDI 

 

ציוד נדרש

 

בגד ים, מגבת,  קרם הגנה וכובע ( חובה בעונת הקיץ)

  

מומלץ – ציוד צלילה אישי

 

יומן צלילות