קצת היסטוריה - עד לסוף  שנות ה -   90  היה רק גוף אחד שהיה מורשה להסמיך צוללים במדינת ישראל. גוף זה פעל כרשות מבצעת וכרשות מפקחת. צולל שרצה הסמכה של ארגון אחר היה חייב להשלים את הסמכתו בארגון המקומי ולאחר מכן לבצע  התמחות מעבר לארגון האחר שאליו בחר להשתייך (בהנחה כמובן שלאותו ארגון הייתה נציגות בארץ הקודש). לחילופין, יכול היה לנדוד מעבר לים, או אפילו לסיני ולקבל את הסמכתו שם. אך אם בחר בהדרכה כעיסוק עדיין היה חייב לקבל את הסמכתו  מהארגון המקומי. בשלהי שנות ה – 90 החליט משרד החינוך  להפריד את הרשות המפקחת מהארגון המסמיך, תוך קביעה שכל ארגון צלילה המבקש לפעול בארץ חייב לעמוד בתקן אותו קבעה הרשות המוסמכת לצלילה. מייד עם החלתה של תקנה זו החלו לפעול בארץ מספר ארגוני צלילה  (שחלקם פעלו כבר תחת ההגבלות של התקנות הקודמות).  במהלך השנים הלכו ורבו הארגונים ונוצרה בארץ  "אינפלציה של ארגונים".  לעיתים נדמה כי מספר ארגוני הצלילה הפועלים בארץ רב יותר ממועדוני צלילה...

וכך, אם בעבר היה על הצולל  להתלבט רק בין מועדוני צלילה, הרי שעתה עליו ל"שקלל" בהחלטתו גם איך ישפיע ארגון הצלילה שעל פיו עובד המועדון על איכותו הכוללת של הקורס, ואיזו הסמכה יקבל בגמר הקורס. אין כל רע במבחר האפשרויות אולם בהעדר מידע בסיסי על  מה שמסתתר מאחורי כל ארגון וארגון הבחירה היא בבחינת הימור.

אז איך בכל זאת מבדילים ביניהם?    
לכאורה, אם כל ארגון חייב לעמוד בסטנדרטים שהכתיבה הרשות המוסמכת, מה כבר יכולים להיות ההבדלים בין הארגונים השונים? מסתבר, שבשטח, גדולים.
רשות הצלילה קבעה "תבחיני סף" להכרה בארגון צלילה שמבקש לפעול בארץ ואלו העיקריים שבהם (הרלוונטיים לעניינו) מתוך אוגדן הרשות לצלילה ספורטיבית :
1. לארגון סטנדרטים ונהלים בשפה העברית ברלוונטיות למערך ההכשרה המוצע  ובתרגום חופשי שלנו – חומר ההדרכה לכל קורס או הכשרה שהארגון מבקש להעביר חייב להיות בשפה העברית.
2. הוצג אוגדן למדריך מטעם  "ארגון הצלילה" המסמיך, המהווה תרגום לשפה העברית, צמוד לטקסט המקור כפי שמופיע באוגדן המקביל מטעם "ארגון הצלילה"  בחו"ל הכולל מערכי ותכני  כל השעורים התיאורטיים בקורס המוצע.
3. ספר לחניך מטעם "ארגון הצלילה"  המסמיך  המתורגם לשפה העברית ואשר תומך את תוכנית ההכשרה המוצעת 
ישנם עוד מספר סעיפים הנוגעים לחתימה על מסמכים, נהלי דיווח ונרקע של הארגון, אך אלו אינם רלוונטיים לענייננו.
כך או כך, מרגע שהארגון הוכר ועמד בסטנדרטים שעליהם התחייב אין לרשות (וטוב שכך) עניין באיכות המוצרים ואיכות הארגון.
העובדה אם כן שהארגון עומד בדרישות המינימום המכסות אותו מבחינת החוק ונותנות לו הסמכה לפעול אינן מלמדות עליו כמעט דבר וחצי דבר.
ארגון צלילה פירושו בנוסף:  מערך הדרכה, תוכניות הדרכה, ספרות ועזרי לימוד, מוניטין, שירות לצוללים והמועדונים ועוד... כל אלו נרכשים בדם, יזע, התמדה והשקעה לא מבוטלים. מכאן ברור איפה שהכותרת: "ארגון צלילה מוכר" יכולה להתברר בסופו של יום כריקה מכל תוכן עבור הצולל שמבקש ללמוד צלילה או להתקדם עם אותו ארגון.     
אין בכוונתנו להאדיר את שמו של האחד או להכפיש את שמו של האחר, ולכן לא נציין כאן שמות או העדפות אישיות. נציין רק את מה שלדעתנו מומלץ לשקול ולבדוק בטרם מקבלים את ההחלטה.
נכון שחלק מהדברים לא ממש תוכלו לבדוק כצוללים מתחילים, ובאחרים, ללא נקודת השוואה לא תדעו מה החסרתם, אבל מי הבטיח  שהחיים יהיו פשוטים?

אז הנה מקצת מהשאלות ששווה לשאול בטרם תתקבל ההחלטה:

מהו הרקע של הארגון – היכן הוא פועל? כמה שנים? מי עומד מאחוריו? מהי תפיסת העולם שלו? כמה מועדוני צלילה בארץ עובדים מולו? כמה מדריכים פעילים ומסמיכי מדריכים יש לארגון?
זכרו כי ניהול ארגון  דורש  מחוייבות ללא פשרות ומשאבים לא מבוטלים. לא תשמחו לגלות כי אחרי שהתחלתם תכנית הכשרה הארגון הפסיק את פעילותו בארץ (וכבר היו דברים מעולם) ואין כל כתובת לפנות אליה, או שמרבית ההבטחות שהוצגו בפניכם בתחילת הדרך יתגלו כמצג שווא.

ספרות וחומר הדרכה -  איזו ספרות קיימת? האם התרגום הוא ברמה ובסטנדרט של ספרות המקור? האם קיימים ספרי הדרכה מתורגמים לעברית לכל ההסמכות שמציע הארגון.
אלו אמצעי המחשה נוספים קיימים? האם לארגון סרטי וידאו/
DVD
שמשלימים את מערך ההדרכה הכתוב ותומכים בטקסטים הכתובים?
אם יש לכם אפשרות לבצע השוואה בין עזרי הלימוד השונים תגלו הבדלי איכויות של "שמיים וארץ". יש מי שיספק לכם "ספרות" שזה עתה יצאה מהמדפסת הביתית ויש מי שיציג ספרות ברמה האיכותית הגבוהה ביותר. יש מי שיצהיר כי ברשותו מערכים וחומר הדרכה לכל הרמות אך יתקשה להציגו לכשיתבקש ויש מי שתוכלו למצוא אצלו, "על המדף" את כל הסידרה, שלמה ומושלמת. אז נכון שתדמית וספרות מהודרת אינם מעידים בהכרח על התכנים, אבל הם ללא ספק מעידים על גישה...   

תכניות הדרכה ומסלול התקדמות לצולל -  גם כאן, למרות שהעטיפה דומה בדרך כלל, יכולים להיות הבדלים משמעותיים בין תכניות ההדרכה השונות, במספר הצלילות והניסיון הדרש להתקדם ובהיתרים שמקנה התעודה. לעיתים אתם מגלים שהארגון שעימו קשרתם את עתידכם כצוללים מתקשה לספק לכם תכנית המשך אמיתית מעבר לקורסים הבסיסיים .

האם תעודת הצלילה של הארגון מוכרת בעולם? -  נדיר אמנם שתעודת צלילה, כמעט מכל ארגון שהוא שפועל בעולם, לא תוכר. אולם אם בכוונתכם להתקדם בצלילה ולהתקדם לדרגות הדרכה, רק מעט ארגונים יכולים להבטיח (וגם לקיים) שתעודת ההדרכה שלכם תוכר ותכובד במרבית המקומות בעולם שבהם פועלים מרכזי צלילה.

שירות מידע ותמיכה של ארגון הצלילה -  יש ארגוני צלילה שמאפשרים לקבל העתקי תעודות או אישור זמני לקיומה של התעודה וישמחו לשלוח אותם אליכם כמעט בזמן אמת בכל מקום שבו תהיו.
האפשרות שתגלו כי  תעודת הצלילה שלכם נעלמה בדיוק ביום שהגעתם לאתר הצלילה שעליו חלמתם כל חייכם ובלעדיה לא תוכלו לצלול, אינה בגדר תרחיש דמיוני. טוב לדעת שיש למי לפנות במקרה כזה. עצוב לגלות שהארגון שהסמיך אתכם אינו מחזיק בסיס נתונים מסודר, ואפילו ישנו כזה אין מי שיטרח לתת לכם תשובה...   

ולסיכום: מועדון צלילה שבוחר ארגון צלילה מקצועי ובעל תפיסת עולם שאינה מכוונת רק לצד המסחרי, הוא לרוב גם בעל תפיסת איכות ומקצועיות באופן תפעולו ורמת השירות שהוא מציע. אלו יבואו לידי ביטוי ביחס שתקבלו, בהנאתכם מהקורס, באיכותכם כצוללים ואף ישפיעו על המוטיבציה שלכם להוסיף ולהתקדם בצלילה בעתיד.